ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา

โพสต์23 ก.ค. 2559 23:22โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยจะจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
Comments