โครงการ Sawasdee Thailand Project สอนภาษาอังกฤษ 6 สัปดาห์

โพสต์23 ส.ค. 2559 04:05โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต
2 มอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครจากต่างประเทศ ตามโครงการ Sawasdee Thailand Project สอนภาษาอังกฤษ 6 สัปดาห์ ของชมรมไอเซคประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 17 คน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมผดุงวิทยา โรงเรียนเอกอโยธยา โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) โรงเรียนวัดสนามไชย และโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาธรรม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นผู้มอบ
Comments