การอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

โพสต์31 ก.ค. 2559 19:39โดยพินิจ แสงอรุณ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 การอบรมจัดระหว่างวันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2559 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ผู้เข้าอบรม จำนวน 130 คน
Comments