การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:20โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:22 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต
 2 จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ  บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยนายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน การประชุมฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ เป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำบุญมุทิตาจิตแก่ผู้มีวันเกิดในเดือนมิถุนายน ได้แก่ คุณรุจิเรจ พุ่มวันเพ็ญ คุณทิพวรรณ กุฎีพันธ์ พ.อ.อ.สายชล สงวนทรัพย์ คุณวัชรีย์ ยิ้มยวล คุณจุฑามาศ ตรีศัพท์ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมมีการรับประทานอาหารร่วมกัน
Comments