การประชุมเตรียมความพร้อมประเมินภายนอกรอบสี่

โพสต์28 ส.ค. 2559 00:07โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2559 00:09 ]
การประชุมเตรียมความพร้อมประเมินภายนอกรอบสี่ ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วันอาทิตย์ที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙ ประธานในพิธีเปิด  นายดำหริ  งิมสันเทียะ  ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒  นายดิเรก โรจน์ปาน  รอง ผอ.สพป. และนายกนก คล้ายมุข  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  วิทยากร
Comments