การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับปฐมวัย

โพสต์23 ส.ค. 2559 04:15โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2559 04:16 ]
นายดิเรก โรจน์ปาน ประธานในพิธีเปิด การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับปฐมวัย การส่งเสริมทักษะภาษา ตามแนวทางการสอน ภาษาแบบธรรมชาติ เมื่อ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยทีมงานผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)  

Comments