ห้องสมุดโรงเรียนวัดสง่างาม อำเภอบางไทร

การคัดเลือก  Best Practices โรงเรียนดีประจำตำบล  วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

หนังสือราชการกลุ่มนิเทศฯ

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 23 ก.ค. 2559 23:21 โดย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐให้กับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน (SMSS) เพื่อจัดทำและเป ...
  ส่ง 14 ก.ค. 2559 05:33 โดย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
 • ประชุมหลังการปฏิบัติงาน (AAR) การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จะจัดประชุมหลังการปฏิบัติงาน (AAR) การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้  ตามกรอบ (๔ H) ได้แก่ HEAD  HEART ...
  ส่ง 7 ก.ค. 2559 05:10 โดย พินิจ แสงอรุณ
 • การประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลและการจัดทำ วีดีทัศน์ นำเสนองานอาชีพ ณ ห ...
  ส่ง 1 ก.ค. 2559 19:55 โดย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศ

 • การประชุมเตรียมความพร้อมประเมินภายนอกรอบสี่ การประชุมเตรียมความพร้อมประเมินภายนอกรอบสี่ ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วันอาทิตย์ที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙ ประธานในพิธีเปิด  นายดำหริ  งิมสันเทียะ  ผอ ...
  ส่ง 28 ส.ค. 2559 00:09 โดย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
 • การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับปฐมวัย นายดิเรก โรจน์ปาน ประธานในพิธีเปิด การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับปฐมวัย การส่งเสริมทักษะภาษา ตามแนวทางการสอน ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2559 04:16 โดย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
 • การประชุมพัฒนาโรงเรียนสุจริตร้อยละ 20 และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาโรงเรียนสุจริตร้อยละ 20 และ ป.ป.ช ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2559 04:10 โดย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
 • ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่าย ASEAN Learning School โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์ต้นแบบอาเซียน ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเร ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2559 04:08 โดย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
 • โครงการ Sawasdee Thailand Project สอนภาษาอังกฤษ 6 สัปดาห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครจากต่างประเทศ ตามโครงการ Sawasdee Thailand Project สอนภาษาอังกฤษ 6 สัปดาห์ ของชมรมไอเซคประจำมหาวิทยาลัยกร ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2559 04:05 โดย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »
www.esdc.name
www.esdc.name/cer