ประชุมหลังการปฏิบัติงาน (AAR) การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้

โพสต์7 ก.ค. 2559 05:10โดยพินิจ แสงอรุณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จะจัดประชุมหลังการปฏิบัติงาน (AAR) การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้  
ตามกรอบ ( H) ได้แก่ HEAD  HEART  HAND  HEALTH  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังการปฏิบัติงาน  ในวันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. 
Comments