การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์14 ก.ค. 2559 03:18โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2   [ อัปเดต 14 ก.ค. 2559 05:33 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐให้กับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน (
SMSS) เพื่อจัดทำและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง  ในวันอาทิตย์ที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒
Comments