การประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์1 ก.ค. 2559 19:55โดยaya2 admin
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลและการจัดทำ วีดีทัศน์ นำเสนองานอาชีพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
วันที่ 4  กรกฎาคม 2559  เวลา 09.30 - 16.30 น 
Comments