การประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล

โพสต์1 ก.ค. 2559 19:55โดยสพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลและการจัดทำ วีดีทัศน์ นำเสนองานอาชีพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
วันที่ 4  กรกฎาคม 2559  เวลา 09.30 - 16.30 น 
Comments