เอกสารทางวิชาการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือลดเวลาเรียน

  • re_4.jpg   43กิโลไบต์ - 2 ก.ค. 2559 18:30 โดย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 (เวอร์ชัน 1)
  • re_3.jpg   49กิโลไบต์ - 2 ก.ค. 2559 18:29 โดย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 (เวอร์ชัน 1)
  • re_2.jpg   49กิโลไบต์ - 2 ก.ค. 2559 18:28 โดย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 (เวอร์ชัน 1)
  • re_1.jpg   45กิโลไบต์ - 2 ก.ค. 2559 18:27 โดย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 (เวอร์ชัน 1)

เอกสารโรงเรียนประขารัฐ

  • จุดเน้น.jpg   7กิโลไบต์ - 9 ก.ค. 2559 17:37 โดย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 (เวอร์ชัน 1)
  • C21-TH.pdf   1974กิโลไบต์ - 1 ก.ค. 2559 21:14 โดย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 (เวอร์ชัน 1)
    ‎คู่มือประชารัฐ‎
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า เอกสารโรงเรียนประชารัฐ